Hoe kan ik jou verstaan?

Hoe kan ik jou verstaan?

Hoe kan ik jou verstaan?

Een boekje voor bezinning rond eigen en andermans geloven

Onbekend maakt onbemind. Daarom is het goed je te verdiepen in je eigen geloof en de eigen rituelen, opdat je cr met anderen over kunt spreken, maar ook om je te verdiepen in andennans geloven en rituelen.

Ook dit baekje is geschreven naar aanleiding van een serie bezinningsdagen die zij, samen met een Islamitiesche vrouw gegeven heeft op verzoek van de commissie ‘Vrouw-Geloven-Samenleving’ afdeling Brabant.

Prijs: € 4,50

Bestellen

AM Woerden
Julianastraat 10
3441 XE Woerden

Postbus 2162
3440 DD Woerden

T. 0348 - 41 55 60
F. 084 - 74 60 029
E. info@amwoerden.nl