Veertig dagen lang

Veertig dagen lang

Veertig dagen lang

Op de linkerpagina het evangelie van Lucas verteld, op de rechterpagina een gebed, al of niet af te sluiten met een versje voor de kleintjes.

Zo benutten we de veertig dagen tijd om in het gezin uitdrukkelijk stil te staan bij wat vroeger de vastentijd heette.

Een boekje voor jong en oud, voor bet gezin en/of de school, maar ook voor mensen, die zich alleen willen of moeten voorbereiden op bet Paasfeest.

Prijs: € 4,75

Bestellen

AM Woerden
Julianastraat 10
3441 XE Woerden

Postbus 2162
3440 DD Woerden

T. 0348 - 41 55 60
F. 084 - 74 60 029
E. info@amwoerden.nl