Welbedankt...

Welbedankt...

Welbedankt...

ik beb zo veel, allemaal gekregen! Help mij, dat ik bet ook deel en geef iedereen Uw zegen.

Hiermee sluiten de kleintjes het dagelijks gebed in de 4O-dagen tijd af, want dit boekje wil helpen nadenken over de vraag: ‘Wie ben ik, dat ik op dèze plaats geboren mocht worden en daardoor zoveel meer kansen heb?’ Als wij Ieren dankbaar te zijn, voor wie je bent én wat je hebt, kan er veel gebeuren, want uit een dankbaar leven, valt veel weg te geven.

Prijs: € 2,25

Bestellen

AM Woerden
Julianastraat 10
3441 XE Woerden

Postbus 2162
3440 DD Woerden

T. 0348 - 41 55 60
F. 084 - 74 60 029
E. info@amwoerden.nl